Kullanım Koşulları

BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLE OKUYUP İNCELEYİNİZ.

Bu Web Sitesini kullanmakla aşağıda yer alan Kullanım Koşulları Sözleşmesini kabul etmektesiniz.

“petdoktoru.com” Web Sitesine hoş geldiniz. Web sitesinin içeriği çeşitli kaynaklar tarafından sağlanmakla birlikte tüm operasyonel yönetim gönüllü Petdoktoru veteriner hekimleri tarafından yapılmaktadır.

1.Kabul

Bu Web sitesini ziyaret etmekle, işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesinde (“Sözleşme”) açıklanan şartlar kapsamında hareket etmeyi ve bu koşullara uymayı kabul etmektesiniz. petdoktoru.com bu koşulları zaman zaman ve gerekli gördüğü takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Sözleşme’de meydana gelen değişiklikler ve geçerli oldukları tarih aralığı her zaman web sitesindeki Sözleşmenin güncel halinde yer alacaktır. Bu Sözleşmenin güncel haline her zaman Web sitemizde yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İşbu web sitesine giriş yapmanız, işbu Sözleşme’yi ve herhangi bir zamanda Sözleşme’de meydana gelebilecek olan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

2.Kapsam

Bu Web sitesinde yer alan videolar, sunumlar, slaytlar, araçlar, başka eğitsel malzemeler, eğitim modülleri, ürün broşürleri, ürün tanıtım filmleri gibi petdoktoru.com’a ait görseller ve dokümanlar ve kaynaklar da dahil olmak üzere pek çok hizmet ve bilgi içermektedir. Bu site içerinde yer verilen görüş, sunum ve eğitsel malzemelerin amacı, ziyaretçilerin/kullanıcıların kendi tıbbi görüşlerinin yerine geçmek değil sadece ziyaretçileri bilgilendirmektir. Bir evcil hayvan sahibi, bu Web sitesinde yer alan bilgileri değerlendirirken kendi gözlemlerini kullanmalıdır. Buradaki sonuçlar en güncel uygulamaları ya da görüşleri içermeyebilir.

Ne petdoktoru.com, ne de bu web sitesinin oluşturulmasını ve sunulmasını sağlayan diğer kişiler, bu web sitesine erişiminiz veya bu Web sitesinde yer alan herhangi bir bilgi, içerik ve sair unsurlar ile bu web sitesinde yer alan linklerin kullanımından yahut web sitesine herhangi bir nedenle erişim sağlayamamanızdan ötürü doğrudan yahut dolaylı olarak doğabilecek her türlü zarardan dolayı hiçbir koşul altında sorumlu tutulamaz. Keza, işbu web sitesi ve burada verilen linklerde yer alan ve indirilmesine izin verilen herhangi bir içeriği indirmeniz dolayısıyla bilgisayarınız ve diğer ekipmanlarınıza bulaşabilecek virüslerden ya da meydana gelebilecek zararlardan petdoktoru.com sorumlu değildir.

Bu web sitesinde yer alan bilgilere erişim ve bu bilgileri kullanım işbu Sözleşme ve yürürlükte bulunan mevzuata tabidir. Sözleşmede belirtilen maddeler ve hükümlerin yürürlükteki veya yürürlüğe girecek olan yasalara göre yasadışı, geçersiz veya hükümsüz olduğu belirlenirse; yasadışı, geçersiz veya hükümsüz olduğu belirlenen maddeler, yürürlükte bulunan diğer maddelerin ya da hükümlerin geçerliliğini etkilemeden, bunlardan ayrı olarak değerlendirilecektir.

3.Sorumluluk

Bu Web sitesinin ziyaretçisi/kullanıcısı gerekli beyanları da dahil olmak üzere, Web sitesine verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan ve siteyi kullanımından doğabilecek risklerden sorumludur. Ayrıca bu web sitesinde hakaret içeren, müstehcen, yasa dışı içeriğe sahip, gerçek veya tüzel kişileri karalama amaçlı, küçük düşürücü ifadeler ve tehditler içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer ziyaretçi ve kullanıcılar dahil olmak üzere üçüncü kişilerin haklarını yahut yasaları ihlal eden, suç unsuru taşıyan, hukuki sorumluluk doğmasına sebebiyet veren yazışmalar yapılması, bu minvalde materyal ve yayın gönderilmesi yasaktır. petdoktoru.com’nun görevlendirdiği hizmet sağlayıcı firma bu internet sitesini düzenli aralıklarla kontrol edecek ve bu hükmün ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde petdoktoru.com’u bu hususta bilgilendirecektir. petdoktoru.com ihbar üzerine söz konusu içeriği derhal siteden kaldırma ve/veya ilgili ziyaretçi/kullanıcı için siteye giriş yasağı uygulama hakkına sahiptir. Ancak, petdoktoru.com’a tanınan bu hak, bir yükümlülük olarak tarif edilemez ve petdoktoru.com’un bu hakkını kullanmamış olması, daha sonra kullanamayacağı anlamına gelmez ve herhangi bir şekilde söz konusu içerikten ötürü sorumluluğunu doğurmaz. Söz konusu içerikten kaynaklanan her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk içeriği yükleyen/yayınlayan kişi veya kişilere aittir. Bu kapsamdaki içerikten ötürü petdoktoru.com’a herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük atfedilemez.

Evcil hayvan sahibi olan ziyaretçiler/kullanıcılar tarafından web sitesine dahil edilen her türlü bilgi, belge, makale ve sair materyal/içerik, niteliği ve amacı her ne olursa olsun gizli addedilmeyecek olup petdoktoru.com veya bağlı olduğu iştiraklerine söz konusu materyallerin herhangi birini veya tamamını herhangi bir sınırlama olmadan herhangi bir amaçla kullanma, paylaşma, kopyalama, alenen sergileme ve çevirisini yapma hususunda dünya çapında, sürekli, telif ücreti içermeyen ve münhasır olmayan bir hak verilmiş olmaktadır. Ziyaretçiler/Kullanıcılar, bu hususu peşinen kabul etmektedirler. petdoktoru.com, bu web sitesine dahil edilmesi için sunulan materyalleri, herhangi bir bildirimde bulunmadan çıkarma veya silme hakkına sahiptir. Web sitesindeki bilgi ve verilerin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ya da kanuna aykırı olması durumunda petdoktoru.com’a sorumluluk atfedilemez. Bu durumlarda 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca petdoktoru.com yer sağlayıcı olarak sorumluluğunu yerine getirecektir. Ziyaretçiler/kullanıcılar tarafından sağlanan içerik, içeriği sağlayan kişi tarafından kaldırılmadığı takdirde petdoktoru.com dilediği zaman söz konusu içeriği internet sitesinden kaldırma hakkına sahiptir. Bu doğrultuda, Bilişim Teknolojileri Kurumu başta olmak üzere yasalara istinaden petdoktoru.com’dan kamu kurumları ve yargı organları tarafından talep edilen bilgileri petdoktoru.com yer sağlayıcı olarak söz konusu 5651 sayılı Kanun ile düzenlenen yükümlülükleri uyarınca bilgi sağlayabilecek ve talep edilen tedbirleri alabilecektir.

Ziyaretçi/Kullanıcılar, bu web sitesini Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricinde ve bu web sitesinin içeriğinin hukuka aykırı olarak kabul edilmekte olduğu yerlerde kullandıkları takdirde, bu şekilde kullanımı kendi inisiyatifleri çerçevesinde gerçekleştirmekte olduklarını ve geçerli ulusal kanunların uygulanmasından kendilerinin sorumlu olduğunu kabul ederler.

4.Kayıt ve Gizlilik

Websitesine sunduğunuz kişisel bilgilerin işlenmesi, kaydedilmesi ve korunması hakkında bilgi edinmek için lütfen İnternet Gizlilik Politikamızı okuyunuz.

5. Üçüncü Şahıslar Tarafından Sunulan Bilgiler ve İçerik

Bu Web sitesi üçüncü şahıslarca sunulan bilgileri içermekte olduğu gibi, başka web sitelerine link de verilebilmektedir. petdoktoru.com üçüncü şahıslarca sağlanan bilgiler ve yayınlanan her türlü içerik ile link verilen web sitelerinde yer alan içerikten sorumlu değildir ve doğruluğunu yahut güncelliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. petdoktoru.com, söz konusu bilgi yahut web sitesi içeriğinde yer alan bilgilerin hatalı olmasından, yahut eksik ve yanıltma amaçlı içerik içermesinden ve her halde üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerik barındırmasından dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. petdoktoru.com, üçüncü şahıslar tarafından sunulan bilgileri kullanma yükümlülüğünde değildir. Ancak sağlık mesleği mensupları tarafından kendi rızaları doğrultusunda sitede sunulan ait kişisel verileri herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma, değerlendirme, 3. Şahıslara dağıtma, faydalanma gibi haklara da sınırsız olarak sahiptir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

petdoktoru.com adresinden yayınlanan bu Web sitesi ve tüm sayfaları ve bu web uygulaması yazılımı ve içerisindeki tüm görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler programlar ve yazılım bileşenleri petdoktoru.com’a ve/veya bağlı olduğu iştiraklerine yahut hizmet aldığı kuruluşlara aittir. Ancak websitesinde yer alan tüm içerik, eserler, görseller, sunum ve eğitimler petdoktoru.com’a ve/veya bağlı olduğu iştiraklerine aittir.

Bu web uygulaması içerisindeki görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler, programlar ve yazılım bileşenleri ile petdoktoru.com’a ait tescilli ya da tescilsiz tüm markalar, ticaret unvanları, logolar ve hizmet markaları, kısmi ya da bütün olarak petdoktoru.com’un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve aktarılamaz.

Aksi açıkça belirtilmediği hallerde web sitesi içeriğinde yer alan hiçbir unsur petdoktoru.com’un ya da üçüncü bir tarafın herhangi bir patent, marka, telif hakkı ya da herhangi bir diğer mülkiyet hakkı çerçevesinde herhangi bir lisans ya da hakkın ima yolu ile devri ya da bu doğrultuda icazet yahut herhangi bir lisans ya da hak sağlamamaktadır. İma yolu ile dahi olsa petdoktoru.com’un ya da ticari marka sahibinin açık yazılı izni olmadan, gerçek veya tüzel kişilerin ticari markaların ruhsat veya hak sahibi olmasına izin verildiği anlamına gelecek şekilde yorumlanamaz. petdoktoru.com, web sitesi ve içeriğinde yer alan unsurların fikri mülkiyet haklarını korumak maksadıyla, cezai yaptırım uygulanmasını talep etmek de dahil olmak üzere her türlü yasal yola başvurabilir.

Web sitesi içeriğinde yer alan her türlü fikri mülkiyet hakkına konu olabilecek eser ya da eserler telif hakkı koruması kapsamındaki eserler olup, telif hakkı yasaları ile korunmaktadır. petdoktoru.com’in yazılı izni olmaksızın, işbu web sitesinde yer alan her türlü eserin röprodüksiyon, değişim, dağıtım, iletim, yeniden yayımlama, sergileme veya gösterim amacıyla kullanılması kesinlikle yasaktır.

Web sitesine erişim sağlayan kişiler tarafından iletilen/yayınlanan herhangi bir içeriğe gizli ve tescilli olmayan bilgiler olarak muamele edilecektir. İşbu web sitesi içeriğine, üçüncü kişilerin gizliliğini ihlal eden, ilgili hakların sahipleri tarafından açık yazılı izin alınmadıkça telif hakkı, marka hakkı veya tescilli bir diğer hak yoluyla korunan, virüs, bug ya da diğer bir zararlı öğe içeren yahut hukuka aykırı içeriğe sahip bilgi veya sair içeriğin gönderilmesi, iletilmesi yasaktır. İşbu web sitesine erişim sağlamak ve herhangi bir bilgi yüklemek/yayınlamakla, telif hakkı, marka hakkı ya da tescilli bir hakkın ihlali dolayısıyla ortaya çıkan zararlardan, ilgili ziyaretçi/kullanıcı tek başına sorumludur.

7. Bilgilerin Doğruluğuna İlişkin Sorumluluk

petdoktoru.com, bu Web sitesinde yer alan bilgilerin doğru ve güvenilir olmasını sağlamak için makul düzeyde önlemler almaktadır. Ancak petdoktoru.com, bu bilgilerin belirli bir amaç için uygunluğa ve üçüncü kişilerin mülkiyet haklarının ihlal edilmemesine, bu Web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, içeriği, eksiksizliği, güvenilirliği, uygulanabilirliği, güncelliği veya yasallığına dair hiçbir açık veya dolaylı garanti vermemektedir. petdoktoru.com, işbu web sitesinde sağlanan bilgiler veya bu bilgilere duyulan güvenden kaynaklanabilecek herhangi bir zarar ve ziyandan dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

8. Sözleşmeye Aykırılık ve Sonuçları

Bu Sözleşmenin koşullarını ihlal ettiğiniz takdirde petdoktoru.com üyeliğinizi askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. İhlaliniz sebebi ile üçüncü kişiler zarara uğradığı takdirde tüm zarar, tazminat ve ilgili masraflar sebebi ile petdoktoru.com’u tazmin etmeyi ve petdoktoru.com’u zarardan beri kılmayı kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşme’den veya bu Web sitesinin kullanımından kaynaklanan bir ihtilaf doğarsa, bu ihtilaf, taraflar arasında iyi niyetli müzakerelerle çözümlenecektir. İhtilafın karşılıklı müzakereler neticesinde çözümünün mümkün olduğu hallerde söz konusu uyuşmazlık, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca yorumlanacak ve Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri nezdinde çözümlenecektir.

Scroll to Top