Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Politikası bu web sitesi kullanıcı ve ziyaretçilerine ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır. BU WEB SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ. BUNUN YANI SIRA, PETDOKTORU.COM, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, BU GİZLİLİK POLİTİKASINI ZAMAN ZAMAN VE UYGUN GÖRECEĞİ BİÇİMDE DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİ DÜZELTEBİLECEĞİNİ, KALDIRABİLECEĞİNİ YA DA BAŞKA BİÇİMDE GÜNCELLEYEBİLECEĞİNİ KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ. Bununla birlikle kişisel bilgileriniz her zaman, bu bilgilerin alındığı tarihte geçerli olan Gizlilik Politikasına uygun olarak saklanacak ve kullanılacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır. Bu veri toplama noktalarında, gerekirse verilerin ne amaçla toplandığına ilişkin başka açıklamalar da bulunabilecektir.

Tarafımıza sunduğunuz kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizi bize bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgileri bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu bizden istediği sürece saklayacağız.

1. Gizlilik Taahhüdü

“Kişisel Veriler” terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

İşbu web sitesinde yer alan bilgiler yalnızca sağlık mesleği mensuplarına yönelik bilgiler olup, sağlık mesleği mensupları haricindeki kişilerin bu web sitesine erişimi yasaktır. Bu sebeple tarafınızdan toplanan kişisel verilerin bazıları sağlık mesleği mensubu olup olmadığınızı teyit etme amaçlı olarak elde edilmektedir. Eğer sağlık mesleği mensubu olduğunuza dair gerekli kişisel bilgileri sunamaz iseniz, bu sitenin sağlık mesleği mensuplarına yönelik bölümlerine erişemeyeceksiniz.

Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri sayesinde petdoktoru.com olarak sizinle tanıtım vesair amaçlarla irtibata geçebiliriz. Tarafımıza bu bilgileri sunarak bu web sitesindeki kapsamla ilgili olsun veya olmasın sizinle her türlü iletişim vasıtası ile iletişime geçmemize muvafakat etmektesiniz.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması

Kişisel Verilerinizi, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara vermeyeceğiz, açıklamayacağız ya da başka şekilde ifşa etmeyeceğiz. Kişisel Veriler, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu web sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için bizim adımıza hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir. Söz konusu üçüncü şahıslar, Kişisel Verileri yalnızca kendilerine izin verilen amaçlarla kullanma, Kişisel Verileri üçüncü şahıslara satmama ve yasaların gerektirdiği durumlar dışında, tarafımızca izin verildiği ya da bu Gizlilik Politikasında belirtildiği biçimiyle bu bilgileri üçüncü şahıslarlara açıklamama yönünde tarafımıza karşı sözleşmesel taahhüt altına girmiştir. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı

Kişisel Verilerin tarafımızca her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik

Bilgisayar bağlantılı olarak topladığımız Kişisel Verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak petdoktoru.com, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir.

6. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri

Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, bu siteye sizi yönlendiren web sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgileri toplayabilir, işleyebiliriz. Bu bilgiler tarafımızdan site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında kullanılmaktadır. Bunu yaparken, kullanıcının bilgisayarına kullanıcının alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren “çerezler” gönderebiliriz. “Çerez”, tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza “çerez” girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf’ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Bu sitede zaman zaman internet etiketleri (işlem etiketi, tek pikselli GIF, ‘clear GIF’, görünmez GIF ve 1×1 GIF adıyla da bilinen) ve çerezler kullanabilir, bu etiketleri/çerezleri yurt dışında yerleşik ve ilgili bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) kaydeden, örneğin reklam alanında üçüncü şahıs durumundaki bir iş ortağımız ya da analitik ağ hizmeti veren bir iş ortağımız aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Kullandığımız teknoloji, ziyaretçilerin sitelerimize gösterdiği tepkiye, tanıtım faaliyetlerine ne ölçüde etkili olduğunu (bir sayfanın kaç kez açıldığı, hangi bilgiye başvurulduğu dahil) ölçebilecek ve bu web sitesini sizin nasıl kullandığınızı değerlendirmemizi sağlayacak bir teknolojidir. Üçüncü şahıs durumundaki iş ortağımız ya da analitik web hizmeti veren iş ortağımız, anılan internet etiketlerinin/çerezlerin web sitesinin etkinliğine ilişkin olarak bizim adımıza rapor oluşturabilmesi nedeniyle, bizim sitemizin ve başka sitelerin ziyaretçileri hakkında veri toplayabilmekte, web sitesi ile internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilmektedir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; petdoktoru.com’a ait olmayan web siteleri için geçerli değildir. Ancak web sitemizde ziyaretçilerimizin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka web sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli web siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz web sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz web sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçilerimize herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu web sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

8. Bize Ulaşın

Bu politika veya petdoktoru.com’ un bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

Yasaların gerektirdiği dışında petdoktoru.com, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Scroll to Top